Persondatapolitik

 

Hos Actona Group A/S tager vi fortrolighed og sikkerhed alvorligt og vi tilstræber at skabe gennemsigtighed overfor vores ansøgere og give indsigt i, hvordan vi passer på dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik vil beskrive, hvordan Actone Group A/S registrere din ansøgning og dine data i vores rekrutteringssystem og hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Actone Group A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Actone Group A/S
Smedegårdvej 6, Tvis
DK-7500 Holstebro

CVR/VAT nr.: 1214 3745

Tel: + 45 9613 5111
info@actonacompany.dk

Personoplysninger

Actone Group A/S behandler almindelige personoplysninger om ansøgere, som er nødvendige for vurderingen af ansøgeren.

  • Identitets- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, portrætbillede
  • Alder og køn
  • CV og uddannelsesbevis
  • Eventuelle anbefalinger og andre personlige oplysninger, du selv har afgivet i din ansøgning

I visse tilfælde behandler Actone Group A/S også oplysninger, såsom:

  • Personnummer/CPR-nummer
  • Straffeattest
  • Andre følsomme personoplysninger, som bliver givet i forbindelse med ansøgningen eller et efterfølgende interviewforløb. Kan f.eks. være helbredsoplysninger.
  • Resultater af eventuelle personligheds- og færdighedstests

Formål

Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet i rekrutteringsøjemed.

Actone Group vil behandle dine personoplysninger med det formål at gennemgå din ansøgning og din faglige baggrund. For visse stillinger vil det være nødvendigt at bruge dine oplysninger til at gennemføre et baggrundstjek og indhente udtalelser og feedback fra dine anbefalinger. Desuden bruger vi dine kontaktoplysninger med henblik på at kunne foretage den nødvendige kontakt til dig.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen af dine identitets- og kontaktoplysninger samt CV eller lignende er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Du kan til enhver til trække dit samtykke tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen af samtykket. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, skal du sende en mail til info@actonagroup.dk med emnefeltet: GDPR – Tilbagetrækning af samtykke. Vær opmærksom på, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, så undlad derfor venligst, at skrive noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt mener skal beskyttes. Vores anbefaling er, at du krypterer din e-mail inden du sender denne, hvis beskeden indeholder private eller følsomme oplysninger.

Du har også mulighed for selv at slette din ansøgning og de dokumenter du har medsendt, ved at logge ind via det link du modtog på e-mail efter indsendelsen af din ansøgning.   

Opbevaringsperioden

Alle rekrutteringer forgår gennem HR-ON Recruit, som administreres af HR-Rekruttering. Der kan være enkelte tilfælde, hvor rekrutteringer til visse stillinger, foregår igennem et ekstern HR-bureau – her vil deres privatlivspolitik være gældende.

Når vi har fundet den rette kandidat til den pågældende stilling og lukker stillingsopslaget ned, vil ansøgningen bliver slettet fra vores systemer, medmindre du har givet dit samtykke til, at vi må opbevare den i 6 måneder.

Får du ikke stilling du har søgt, kan du stadig være en interessant kandidat til en stilling i Actone Group, hvorfor vi gerne vil opfordre dig til at give dit samtykke til, at vi må opbevare din ansøgning i op til 6 måneder. Dette samtykke kan du selvfølgelig trække tilbage til enhver tid. Inden udløbet af de 6 måneder, vil du modtage en e-mail, om du er interesseret i at vi gemmer din ansøgning i yderligere 6 måneder. Fornyer du ikke dit samtykke, vil dine personoplysninger og ansøgning blive slettet fra vores systemer.

Resulterer ansøgningen i en ansættelse, opbevares dine personoplysninger i henhold til privatlivspolitikken om medarbejdere.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret på dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Har vi urigtige oplysninger på dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores sædvanlige sletning indtræffer. Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke altid er muligt at Actone Group kan efterkomme en slettebegæring, da vi kan have en legitim interesse i at bevare de pågældende personoplysninger eller kan være pålagt at bevare de pågældende personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.     

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til privacy@actonacompany.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet. Vi vil bede dig om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger, så vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

7. Dine klagerettigheder

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er uenige i den måde vi behandler dem på. Klagen kan enten sendes til os eller indgives til det danske Datatilsyn. På www.datatilsynet.dk kan du finde de relevante kontaktinformationer.

keyboard_arrow_up