Actona Group leverer rekordomsætning i udfordrende marked

Actona Group præsenterer et meget tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2022/23 på trods af et udfordrende og foranderligt marked præget af inflation, stigende omkostninger og geopolitisk usikkerhed.

Gennem strukturelle synergier, kulturel integration og dedikerede medarbejdere har møbelvirksomheden Actona Group demonstreret en ekstraordinær modstandsdygtighed og tilpasningsevne gennem hele regnskabsåret. Virksomheden leverer en rekordhøj omsætning på DKK 2,86 mia., hvilket svarer til en stigning på seks procent sammenlignet med seneste regnskabsår. Derudover er Actona Groups indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortisering (EBITDA) steget med 11 procent fra sidste år og udgør DKK 288,1 mio.

"Vores evne til at drive en sund forretning trods usikkerhed i markedet afspejler vores urokkelige dedikation til vores strategi og principper. Vi har bevist, at vi kan tilpasse os de skiftende omstændigheder og samtidig leve op til vores forpligtelser over for vores kunder, medarbejdere og ejere," siger Jimmi Mortensen, Group CEO i Actona Group, der betegner årets resultat som meget tilfredsstillende i lyset af de udfordrende markedsvilkår.

Driftsresultatet (EBIT) for regnskabsåret 2022/23 landede på DKK 203,5 mio., hvilket er lavere end sidste års resultat. EBIT-resultatet har især været påvirket af Actona Groups kompromisløse fokus på den vigtige integrationsproces efter fusioneringen af de nye polsterproduktioner med SITS og Flexlux brands i henholdsvis Polen og Litauen.

"Vores dedikerede integrationsindsats efter sidste års opkøb har været afgørende for vores evne til at tilpasse os og skabe resultater i en dynamisk tid," lyder det fra Jimmi Mortensen.

Actona Group har prioriteret investeringen i integration med henblik på at høste essentielle synergier på tværs af organisationen. Integrationen vedrører både ‘hårde’ og ‘bløde’ faktorer, som i kombination bidrager til organisationens overordnede mål.

Både optimering af strukturelle synergier med henblik på effektivitet såvel som udviklingen af en inkluderende kultur og stærk medarbejdertrivsel er afgørende for at sikre fortsat vækst og succes for alle vores stakeholders,” siger Jimmi Mortensen.

Fremskridt på den bæredygtige agenda

Udover at navigere i et udfordrende marked har Actona Group fortsat med at gøre fremskridt i virksomhedens arbejde med bæredygtighed indenfor blandt andet produktion, indkøb og cirkulære produkter. I regnskabsåret 2022/23 tilsluttede Actona Group sig Science Based Targets initiative og formåede at reducere udledning relateret til Scope 1 og 2 med 22 procent på tværs af organisationen. Udledning for Scope 3 er desuden blevet kortlagt og en opgørelse er blevet foretaget baseret på finansielle data.

“Actona Group investerer langsigtet i en mere bæredygtig fremtid - både for organisationen og miljøet. Vi ønsker at udvikle & sikre en sund forretning for vores kunder, leverandører og medarbejdere såvel som for vores omgivelser. Derfor fastholder vi vores fokus på en mere bæredygtig udvikling, da det er et vigtigt element i vores overordnede strategi, ‘Sustainable business’,” understreger Jimmi Mortensen.

Regnskabsåret 2023/24

Actona Group forventer et fortsat udfordrende og dynamisk marked i det kommende regnskabsår. Men virksomheden holder fast i sine strategiske mål og vil blive ved med at fokusere på at høste synergier på tværs af koncernen, samt på at styrke den kulturelle integration af fusionerede og opkøbte selskaber.

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv. Deres dedikation, vedholdenhed og stræben efter at excellere er drivkraften bag vores succes i en tid fuld af forandring. Uanset udfordringerne tror vi på vores strategiske rejse og fastholder fokusset på vores målsætning,” konkluderer Jimmi Mortensen.


Actona Group A/S leverer solidt regnskab i turbulent tid

Møbelvirksomheden Actona Group præsenterer en omsætningsstigning på +10 procent på trods af globale eftervirkninger af corona og udfordringer i den globale forsyningskæde udløst af krigen i Ukraine. Det er virksomhedens andet bedste resultat nogensinde, kun overgået af finansåret 2020/21.

I regnskabet for finansåret 2021/22 leverer Actona Group en omsætning på DKK 2,7 mia. samt et EBIT-resultat på DKK 225 mio. efter en række engangsomkostninger til blandt andet opkøb.  

”Jeg er stolt af vores resultat for finansåret 2021/22. Vi har vækstet vores forretning med +10 procent i et presset globalt marked. Indsatsen skal mest af alt tilskrives de mange dygtige og dedikerede kolleger, som har navigeret igennem udfordringer fra både corona og krig. Det har krævet, at vi konstant og hurtigt har skullet kunne omstille os i en meget uforudsigelig tid. Samtidig har kollegaerne udvist den største omsorg og støtte for vores hårdt ramte kolleger i Ukraine. Det viser meget tydeligt, hvilke stærke værdier Actona Group er bygget på,” siger CEO i Actona Group, Jimmi Mortensen.

Ud over krigen, som også har medført høje prisstigninger og knaphed på flere råvarer, er Actona Groups trading forretning blevet udfordret af de pressede forsyningskæder og de stigende fragtomkostninger.

”Det betyder i tillæg, at de afledte effekter af forstyrrelserne i forsyningskæden sandsynligvis vil vare et par år,” vurderer Jimmi Mortensen.

Fastholder langsigtet vækststrategi

På trods af de globale udfordringer fastholder Actona Group sin langsigtede strategi, ”Sustainable Business”, om at mere end fordoble forretningen og tredoble bundlinjen, bl.a. gennem målrettede opkøb, som vil tilføre virksomheden stærke kompetencer og styrke fremtidige vækstplaner. Blot ét år inde i strategiperioden er de to første opkøb gennemført: Polsterfabrikanten Theca med fabrikker i Litauen i oktober 2021 og møbelproducenten SITS i Polen, som Actona Group købte i juli 2022.

”Vi har sat barren højt med vores målsætning og strategi, men det er dét, der driver os. Vi vil være i top tre på det europæiske producent- og distributørmarked inden 2025 og nummer et på den længere bane. Med opkøbene af Theca og SITS skaber vi synergier i vores forretning og på vores eksisterende fabrikker og dermed muligheder for at konsolidere og optimere vores platform til yderlige profitabel vækst,” siger Jimmi Mortensen.

Sustainability og samfundsansvar

På trods af globale udfordringer fortsætter Actona Group sit arbejde med at gøre sin produktion og forretning mere bæredygtig gennem de 17 FN Verdensmål. Actona Group har valgt at fokusere målrettet på målene 7, 12 og 15, som skal være medvirkende til at transformere forretningen og reducere emission med 70 procent inden 2030 og gøre virksomheden carbon-neutral inden 2050.

Actona Group har derfor ikke kun accelereret finansielt, men har også et målrettet fokus på at gå forrest inden for bæredygtighed, hvilket blandt andet betyder, at alle egne fabrikker i Europa og Asien i 2022 er certificeret. Dette bidrager til ambitionen om udelukkende at bruge certificeret træ i 2025.

Derudover har Actona Group også succes med talentudvikling af elever og trainees. Det seneste år er 90 procent af alle elever og trainees efterfølgende blevet fastansat i virksomheden.

Finansåret 2022/23

Den globale volatilitet, stigende råvarepriser og faldende købekraft hos forbrugere forventes at påvirke Actona Group i det kommende finansår. CEO Jimmi Mortensen fastholder dog det langsigtede strategiske mål om at mere end fordoble forretningen til en omsætning på over DKK 4 mia. og en EBIT-margin på 12,5 procent i 2025.

”Vi har oplevet et par omskiftelige år, som i det store hele har været positive for vores forretning. Nu kigger vi ind i nogle år, hvor vi må forvente en negativ påvirkning. Vi har et robust fundament at navigere igennem de kortsigtede udfordringer på og et stort potentiale til at nå vores langsigtede mål om fortsat vækst og yderligere markedsandele på det globale marked,” slutter Jimmi Mortensen.  


Actona Group accelererer mod fordobling med opkøbet af den polske møbelproducent SITS

Som led i koncernens vækststrategi opkøber Actona Group nu endnu en stærk spiller på det europæiske polstermarked.

Det er mindre end et halvt år siden, at Actona Group, som er ejet af Lars Larsen Group, opkøbte polsterfabrikanten Theca med fabrikker i Litauen.

Allerede nu er Actona Group klar til yderligere ekspansion gennem opkøb af virksomheden SITS, der har hovedkontor samt fabrikker i og omkring Brodnica i det nordlige Polen. Dermed tager Actona Group endnu et stort skridt i retningen af en konsolidering af det europæiske B2B-marked for polstermøbler.

”Det er ingen hemmelighed, at vi har sat barren højt med vores finansielle målsætning om at fordoble vores forretning inden for en kort årrække,” udtaler CEO for Actona Group, Jimmi Mortensen, og fortsætter:

”En central del af vores strategi er derfor målrettede opkøb, og SITS kan tilføre gruppen stærke kompetencer og nye vækstmuligheder, som komplementerer vores eksisterende forretning og fremtidige vækstplaner,” siger han.

Svensk familieforetagende med bred tilstedeværelse

SITS, der blev grundlagt som et familieejet firma af svenske Erik og Marianne Näsström i 1993, er producent og leverandør af polstermøbler til det europæiske marked.

Virksomheden har i dag omkring 2.000 medarbejdere og er til stede via forskellige forhandlere i en lang række europæiske lande, herunder Danmark. Sofaer, lænestole og sovesofaer udgør kernen af produktporteføljen hos den polske polsterproducent.

”Med købet af SITS får vi styrket vores polster-division markant, ligesom vi får mulighed for at skabe en lang række synergier på tværs af gruppen i form af mere effektiv produktion, bedre sourcing af materialer, udvidede salgskanaler og øget kapacitet,” lyder det fra Jimmi Mortensen.

”Familien er meget glade for at have fundet et nyt hjem til SITS, der har de samme værdier for medarbejderværdsættelse og ordentlighed. Vi takker alle vores kollegaer, kunder og leverandører for 30 år sammen og ser frem til at følge udviklingen af SITS som en del af Actona Group. Vi er overbeviste om, at dette vil gavne begge virksomheder og blive en stor succes” udtaler grundlægger af SITS, Erik Näsström.

Handlen forventes godkendt af konkurrencemyndighederne i løbet af de kommende måneder, hvorefter den træder endegyldigt i kraft.

Om Actona Group

Actona Group med hovedkontor i Holstebro er en del af Lars Larsen Group og er producent og B2B-forhandler af møbler til kunder i mere end 90 lande. Virksomheden beskæftiger ca. 2.300 ansatte og omsatte for DKK 2,4 mia. i seneste regnskabsår. Med opkøbene af Theca og SITS er koncernen allerede godt på vej mod målsætningen fra forretningsstrategien, ”Sustainable Business”, som blev formuleret i 2021: En omsætning på over 4 mia. og en bundlinje på 500 mio. kr. i 2025.

 

Foto: Ole Mortensen 


Actona Groups køb af Theca er godkendt af konkurrencestyrelsen

I oktober annoncerede Actona Group købet af Theca, og nu er købet godkendt. Theca er derfor nu officielt en del af Actona Group.

Købet styrker Actona Groups position på polstermarkedet, og er et strategisk vigtigt skridt i virksomhedens ambitiøse vækststrategi ”Sustainable Business”.

Konsolidering af markedet og aktiviteter

Det er et modent marked, hvor der fortsat er en række udfordringer i forsyningskæden, hvilket er blevet forstærket gennem de seneste 18 måneder. ”Vi ser en mulighed for at konsolidere polstermarkedet i Actona Group. Samtidigt betyder det, at vi med købet af Theca får tilføjet kompetencer og kapacitet, og der kan skabes synergieffekt på tværs af fabrikkerne. Etableringen af en samlet polsterdivision med en omsætning på mere end 1 milliard kroner - som skal fordobles i strategiperioden - åbner for nye muligheder. Vi kommer til at kunne servicere en bred kundeportefølje og dække bredere og bedre i polsterkategorien hos vores kunder”, siger CEO for Actona Group, Jimmi Mortensen.

Vigtig styrkelse af polsterområdet

Claus Svenningsen, CEO for Theca, er fra dags dato ansvarlig for den nye samlede polsterdivision, og indtræder i Actona Groups ledergruppe.

”Actona Group kommer til at stå meget stærkt på polstermarkedet, og jeg ser frem til at arbejde med Actona Groups eksisterende polsterfabrikker og skabe synergi med Thecas fabrikker i Østeuropa. At vi har en stærk, bredtfavnende polsterdivision, giver mange muligheder, og jeg ser frem til at udvikle området yderligere”, siger Claus Svenningsen. 

Sammen mod nye mål

I Actona Groups ambitiøse vækststrategi er der stort fokus på at skabe en stærkere og mere bæredygtig forretning. Derfor er opkøbet og styrkelsen af polsterkategorien et strategisk vigtigt skridt, som ikke alene skaber en større og mere fokuseret forretning, men også en forretning, som aktivt tager ansvar for at udvikle mere fremtidsorienterede løsninger og bæredygtige produkter.

I forhold til at skabe mere bæredygtige produkter, er et af de første fokusområder træet, der bruges i produktionen. Træ er og bliver et vigtigt materiale i produktionen af polstermøbler. Derfor er ét af Actona Groups mål udelukkende at bruge FSC-certificeret træ i egen produktion fra 2025. Ved at følge de højeste branchestandarder er Actona Group med til at sikre ansvarlig skovdrift – nu og i fremtiden. Allerede primo 2022 vil sofaer produceret på alle gruppens egne europæiske fabrikker være fuldt FSC-certificerede.

”Sammen fortsætter vi den bæredygtige rejse, og vi glæder os til, at alle vores fabrikker udelukkende bruger træ, der er FSC-certificeret”, udtaler Jimmi Mortensen.    

Theca vil stadig have hovedkontor i Risskov, og de ansatte vil fortsat have deres daglige gang der. Der vil heller ikke blive lavet ændringer i salgsorganisationerne, da Theca og Actona vil blive solgt som to forskellige brands, med hver deres salgsorganisation bag sig. Flexlux som er Thecas velkendte brand, fortsætter ligeledes som et selvstændigt brand. 


Actona Group køber Theca

Kort tid efter et historisk rekord-regnskab og annoncering af ny ambitiøs vækststrategi kan Actona Group nu offentliggøre opkøb af Theca. Lars Larsen Group styrker dermed sin position indenfor møbelpolstring markant.

Actona Group, der er en del af Lars Larsen Group, har netop introduceret sin nye ambitiøse vækststrategi ”Sustainable Business”. 
Et af de centrale fokusområder er en styrkelse af positionen indenfor polstermøbler, som er et af 3 forretningsområder. Styrkelsen skal ske igennem en kombination af organisk vækst med afsæt i de nuværende fabrikker i Ukraine og Kina og gennem målrettede opkøb primært i Nord-& Østeuropa. 

Med opkøbet af Theca tager Actona Group et stort skridt i den rigtige retning ved at skabe en stærk polster-division med en forventet milliardomsætning.

Theca producerer blandt andet sofaer og lænestole og har egne polsterfabrikker i Litauen og i Hviderusland, hvor der ugentligt produceres mere end 3.500 ordrer.

”Opkøbet af Theca er det første i en række af strategisk vigtige opkøb, der både skal styrke vores innovations- & produktionskompetence samt skalere vores kapacitet betragteligt. Vi satser aktivt på at styrke os indenfor polstermarkedet,” siger CEO for Actona Group, Jimmi Mortensen, og fortsætter.

”Polster er en af de største produktgrupper indenfor møbler, og derfor betyder det meget for os, at vi konstant bliver større både gennem opkøb og organisk vækst.”

 

Store muligheder

Theca er grundlagt af Claus Svenningsen, der forsætter i virksomheden og bliver ansvarlig for den nye polster-division under Actona Group.

”Jeg er utroligt glad for, at handlen så hurtigt er faldet på plads og for at stå i spidsen for den samlede polster-division, som rummer et kæmpe potentiale. Theca har altid været en dygtig produktionsvirksomhed med stolte håndværksmæssige traditioner, og dette kombineres nu med Actona Groups stærke kunde og markedsforståelse” siger Claus Svenningsen.

Han har indtil nu ejet en tredjedel af Theca, mens henholdsvis Dansk Ejerkapital (tidl. Industri Udvikling) og LTP Group ligeledes har haft hver en tredjedel af ejerskabet, der overgår 100 procent til Actona Group, når handlen er på plads.

Inden da skal aftalen godkendes af konkurrencemyndighederne, og alle parter håber, at det sker hurtigst muligt.

Actona Group har netop offentliggjort nøgletal for FY21, der viser en omsætning på 2,43 mia. DKK, mens Theca i seneste regnskabsår omsatte for ca. 0,5 mia. DKK.

keyboard_arrow_up