Privatlivspolitik 

Hos Actona Group A/S tager vi fortrolighed og sikkerhed alvorligt, og vi tilstræber at skabe gennemsigtighed overfor vores kunder, samarbejdspartnere og besøgende på vores hjemmeside og give indsigt i, hvordan vi passer på dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik beskriver hvordan og hvorfor vi indsamler, håndterer og opbevarer personoplysninger om vores:

 • Samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner eller repræsentanter
 • Kunder eller potentielle nye kunder samt deres kontaktpersoner eller repræsentanter
 • Besøgende på vores hjemmeside

Denne privatlivspolitik vil endvidere give dig indsigt i dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Actona Group behandler personoplysninger til følgende forretningsmæssige formål:

 • Når du besøger vores hjemmeside
 • Når du opretter et login på vores hjemmeside
 • Når du afgiver en ordre
 • Når du kontakter eller retter henvendelse til vores medarbejdere
 • Når vi samarbejder med dig eller dit firma
 • Når du besøger vores fysiske lokaliteter
 • Når du er kunde hos Actona Group

Dataansvar og kontaktoplysninger

Actona Group A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Actona Group A/S
Smedegårdvej 6, Tvis
DK-7500 Holstebro

CVR/VAT nr.: 1214 3745

Tel: + 45 9613 5111
info@actonagroup.dk

Besøgende på hjemmeside

Personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi følgende oplysninger: 

 • Hvilken browser du anvender
 • Geografisk placering / geolokation
 • Hvilke sider du klikker ind på, hvis du har accepteret cookies

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger, når du handler på vores hjemmeside, for at det er muligt, at vi kan behandle din ordre og sende varer afsted til dig:

 • Navn
 • Postadresse
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • CVR-nummer

Det er ikke muligt at bestille varer på vores hjemmeside uden et login med dertilhørende profiloplysninger, som nævnt ovenfor.

Formål

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside er, at optimerer din oplevelse som bruger på hjemmesiden.

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med at du opretter et login og foretager køb på vores hjemmeside, er udelukkende forretningsmæssige formål. Formålet er at behandle din ordre, sende varer afsted til dig, at kontakte dig vedr. din ordre og til at gemme købshistorikken i forhold til de bogføringskrav vi er underlagt og andre lovgivningsmæssige årsager.

Actona Group anvender ikke dine oplysninger til andre formål, end hvad der udtrykkeligt er beskrevet her.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside, er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, som er nødvendige for at Actona Group kan følge en legitim interesse, som ikke går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne i forbindelse med køb på vores hjemmeside, er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du tager del af, idet der er indgået en aftale om køb af varer.

Opbevaringsbegrænsning

Actona Group opbevarer kun dine oplysninger i den periode det er nødvendigt, og med de formål der er beskrevet i denne privatlivspolitik, så længe din profil er aktiv. Actona Group A/S opbevarer desuden din købshistorik i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor ordren er foretaget jf. bogføringsloven § 10, hvorefter disse oplysninger vil blive slettet.

Har din konto været inaktiv i mere end 5 år, forbeholder Actona Group A/S retten til at slette din konto af hensyntagen til sikkerhedsmæssige årsager. Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker at få slettet de oplysninger vi har registreret på dig. Sletter du dit login til vores webshop, gemmes dine identitetsoplysninger og transaktionsoplysninger i op til 5 år i henhold til bogførings- og hvidvaskloven.

Samarbejdspartnere og kunder

Transportører

Personoplysninger

De personoplysninger vi behandler om vores transportører kommer enten direkte fra transportselskabet selv eller fra tredjeparter (post/kurer systemer, herunder DSV XPress og GLS, POST), hvor transportørselskabet selv har givet samtykke til videregivelsen af oplysningerne, såfremt dette er et krav.

Vi indsamler følgende oplysninger på vores transportører:  

 • Kontaktoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefon-/mobilnummer
 • CVR-nummer

Formål

Actona Group anvender og indsamler disse personoplysninger med det formål, at kunne identificere jer som virksomhed og til at kommunikere om leverancerne. 

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, som er nødvendig af hensyn til opfyldelses af en kontrakt mellem partnerne.

Opbevaringsbegrænsning

Actona Group opbevarer kun jeres oplysninger så længe de er nødvendige og kontrakten stadig er bestående. Vi sletter dine oplysninger så snart de ikke længere har relevans for at kunne opfyldes vores kontraktforhold, eller hvis I ikke længere er en aktiv samarbejdspartner.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i 5 år efter kontraktforholdets ophør jf. bogføringsloven § 10.  

Kontaktpersoner og repræsentanter (B-2-B)

Actona Group vil i forbindelse med din kommunikation og interaktion med os som leverandør eller anden forretningsmæssig forbindelse, indsamle og behandle personoplysninger om dig, som kontaktperson eller repræsentant for vores samarbejdspartnere og kunder.

Personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om samarbejdspartneres kontaktpersoner:

 • Dit navn og din stilling
 • Telefon-/mobilnummer – hovedsageligt arbejdstelefon, medmindre du selv har oplyst dit privatnummer
 • E-mailadresse
 • Postadresse (virksomhedens)
 • Eventuelle personoplysninger du selv afgiver i virksomhedens korrespondance med Actona Group

Formål

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at skabe en forretningsmæssige relation mellem dig og/eller den virksomhed du arbejder for.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Opbevaringsbegrænsning

Actona Group opbevarer kun dine personoplysninger så længe de er nødvendige i forhold til de formål beskrevet ovenfor. Så længe du og/eller den virksomhed du arbejder for, er en aktiv samarbejdspartner eller kunde, vil dine personoplysninger være nødvendige for at kunne opfylde kontraktforholdet mellem dig og/eller den virksomhed du præsenterer og Actona Group.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i 5 år efter kontraktforholdets ophør jf. bogføringsloven § 10. 

Kategorier af modtagere

Hvis du accepterer cookies på vores hjemmeside www.actonagroup.dk , www.actonagroup.com og www.actonagroup.de videregives data om din geolokation til databehandlerne Piwik Pro og Facebook som led i vores databehandleraftale mellem dem og Actona Group.

Du kan læse mere om dette i vores Cookies Politik og vi vil gerne gøre opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke til cookies tilbage.

Hvis du foretager et køb på vores hjemmeside, videregiver vi navn og adresse på modtager til vores samarbejdspartnere, som skal levere dine varer (logistikvirksomheder).

Tredjelande

Actona Group overfører ikke personoplysninger til tredjelande (lande udenfor EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag og vi har det rette retsgrundlag eller dit samtykke.

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret på dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Har vi urigtige oplysninger på dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Vi vil gøre opmærksom på, at det ikke altid er muligt at Actona Group kan efterkomme en slettebegæring, da vi kan have en legitim interesse i at bevare de pågældende personoplysninger eller kan være pålagt at bevare de pågældende personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.     

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til privacy@actonagroup.dk – med Privatlivspolitik i emnefeltet. Vi vil bede dig om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. I tilfælde af sådan en ændring vil du ved næste besøg på vores hjemmeside få en pop-up besked. Du vil ikke modtage en e-mail med information om dette. Vælger du fortsat at anvende vores hjemmeside, antager vi at du har accepteret vores nye privatlivspolitik.

Dine klagerettigheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er uenige i den måde vi behandler dem på. Klagen kan enten sendes til os eller indgives til det danske Datatilsyn. På www.datatilsynet.dk kan du finde de relevante kontaktinformationer.

Lovvalg og værneting

Køb af varer på www.actonagroup.com, www.actonagroup.de og www.actonagroup.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem parterne afgøres af den Danske Domstol.


keyboard_arrow_up